ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)
 
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
เวอร์ชั่น:
  
  

                                                                       ประกาศ !!   ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป New
                                                                                 สำนักงาน ปปง. จะทำการยกเลิกใช้งาน CA public key ตัวเดิม (1200002005.crt) ซึ่งหมดอายุ และให้ใช้ public key ตัวใหม่ (1200003815.crt)

                                                                                 โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด ใหม่ได้ที่ หน้าจอสำหรับดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง

                                                                     ต้องการเข้าใช้งาน"ระบบทดสอบ" กรุณาเข้าใช้งานที่ http://devuat.amlo.go.th/AMFICS/

                                                                     ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง   คลิกที่นี่..เพื่อดาวน์โหลด